5 Vrste grafičkih organizatora za poboljšanje ishoda učenja

Vizualni mislioci mogu organizirati svoje misli s tim grafičkim organizatorima

Grafički organizatori su vizualni i grafički prikazi koji organiziraju ideje i pokazuju odnose između različitih informacija i koncepata. Oni su dizajnirani za poboljšanje ishoda učenja za studente, pregled informacija, a posebno su korisni učenicima koji se bore za organiziranje informacija.

Postoji mnogo različitih oblika grafičkih organizatora, od kojih svaki ima svoj vlastiti jedinstveni način organiziranja i prikazivanja specifičnih podataka.

Sljedeći primjeri su uzorkovanje različitih vrsta koje nastavnici koriste kako bi pomogli studentima da bolje organiziraju svoje misli , razviju strategije čitanja i postaju jači pisci.

T-Grafikon

T-karta pomaže organizirati ideje u dva stupca i ispitati dvije komponente objekta, koncepta ili događaja. Na primjer, T-ljestvice mogu se koristiti na bilo kojem području sadržaja kako bi ispitali prednosti i nedostatke nečega, prednosti i nedostataka, činjenica i mišljenja. Učenici mogu odabrati dvije stvari za usporedbu (ideje, likovi, događaji itd.) I napisati ih kao zaglavlja za dva stupca. Odatle usporedbe ili kontrasti mogu se napraviti u oba stupca.

Karta koncepta

Karta koncepta prikazuje odnose između glavne ideje i drugih informacija. Koncepti ili ideje prikazani su u krugovima ili kutijama i povezani su sa sličnim idejama sa strelicama. Većina koncepcijskih karata predstavlja hijerarhijsku strukturu s najopćenitijim konceptima ili idejama prikazanim na vrhu karte i više specifičnih ili pod-ideja prikazanih u nastavku.

Još jedna značajka mape koncepta je uključivanje križnih veza kako bi se demonstrirali odnosi između pojmova u različitim segmentima karte koncepta.

Glavna ideja web

Glavna ideja web započinje s glavnom idejom i izlazi u povezane ideje i detalje (ili pod-ideje). Ponekad se nazivaju pauk ili semantičke karte, ova vrsta grafičkog organizatora koristi se prvenstveno za brainstorming i stvaranje ideja za planiranje ili pisanje svrhe.

Vennov dijagram

Vennov dijagram se koristi za usporedbu i kontrast dvije ili više skupina stvari vizualno prikazujući njihove sličnosti i razlike u dva ili više krugova koji se preklapaju. Slične informacije između tema prikazane su u krugu iz jedne kategorije koji se preklapaju s krugom iz druge kategorije. Značajke koje se ne uklapaju u obje kategorije smještene su na mjestu gdje se dva kruga ne preklapaju. Vennovi dijagrami mogu poslužiti za povećanje razumijevanja odnosa između dva ili više pojmova.

Grafikon redoslijeda

Grafikon slijeda (ili dijagram toka) prikazuje niz koraka ili događaja po redu. Mnogi učenici trebaju vizualnu pomoć kako bi razjasnili niz događaja u priči ili došli do zaključaka o različitim uzrocima i posljedicama (ili problemima i rješenjima) odnosa između više događaja u tekstu. Učenici mogu koristiti ovu vrstu organizatora kao dijagram toka kako bi organizirali misli kao prewriting aktivnost ili kao dio aktivnosti u učionici, što učenicima čini odgovornim za dio zadatka u učionici (npr. Jigsaw technique). Dijagram ciklusa je vrsta sekvencijalnog grafikona koja se koristi za reprezentaciju niza faza, zadataka ili događaja u kružnom toku. Ova vrsta dijagrama naglašava protok i međusobno povezivanje stvari, umjesto da naglašava stvarne faze ili korake.

Reference:

1. William i Mary škola obrazovanja. Različite vrste grafičkih organizatora i njihove primjene. (2005). Preuzeto s adrese http://education.wm.edu .

2. Grafički organizatori. Nacionalni centar za dostupne nastavne materijale. Dobavljeno iz http://aim.cast.org/.